Relatie met anderen

Je kan bij mij terecht met zorgen over een specifieke relatie in jouw leven. Omdat de verbindingen met anderen vaak een belangrijk deel van ons leven uitmaken, kan een verstoorde relatie een enorme impact op jouw welzijn hebben. Daar kan ik een rol in nemen in de vorm van mediation.
Mediation
Coaching
huisjes

Hoe gaan we te werk?

In een traject gaan we altijd op zoek naar jouw terugkerende patronen. Iedereen heeft een verschillende manier om met dingen om te gaan en vaak ben jij je er zelf niet eens van bewust. Samen zoeken wij uit wat jouw natuurlijke coping-stijl is. Die patronen vormen de kern van jouw problematiek. In onze relaties met anderen kunnen verschillende coping-mechanismes wel eens botsen.

Soorten bemiddeling

Je kan bij mij terecht voor verschillende soorten bemiddeling:

In elk gezin speelt wel eens wat: ruzies en af en toe een slaande deur horen er nu eenmaal bij. Maar wat als de familieruzies escaleren? Als de conflicten de sfeer in het gezin gaan bepalen? Of als er geen gesprekken meer mogelijk zijn, omdat jullie niet meer weten hoe je met elkaar kan communiceren? Met mediation kan je weer rust in je gezin krijgen. Ik kan jou helpen als je vastloopt in de opvoeding, met betere communicatie en om duidelijke grenzen te stellen. Bij jonge kinderen kan dit eventueel ook door speltherapie.

Een goede relatie is niet vanzelfsprekend. Elke romantische relatie kent nu eenmaal ups en downs. Maar misschien hebben jullie veel vaker ruzie dan vroeger. Of zijn jullie naast elkaar beginnen leven. Ook een gebrek aan vertrouwen door overspel of trauma’s kan voor serieuze problemen zorgen. Met mediation kan jij de relatie weer versterken, of ervoor zorgen dat een scheiding rustig en sereen verloopt.
In een bedrijf kunnen conflicten voorkomen tussen collega’s of tussen een werkgever en werknemer. Of er ontstaat onenigheid door veranderingen binnen het bedrijf. Komen jullie er zelf niet meer uit? Lijden de werkprestaties of het werkgeluk onder het conflict? In mediation kan ik als onpartijdige tussenpersoon de werkrelatie of sfeer op de werkvloer helpen herstellen.
wil jij